Strażackie ćwiczenia na wysypisku

  8 lipca 2021 roku w godzinach popołudniowych strażacy ochotnicy z jednostek OSP miasta i gminy Braniewo uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno – bojowych przeprowadzonych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów – punkt przeładunkowy Braniewo.

Mając na uwadze zagrożenia związane z pożarami na znacznych powierzchniach składowania braniewscy strażacy mogli praktycznie sprawdzić możliwości sprzętu oraz doskonalić współdziałanie pomiędzy zastępami zaangażowanymi do działań. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Głównym celem przeprowadzonej koncentracji było dostarczanie wody na znaczne odległości, budowania stanowiska poboru wody z wykorzystaniem zbiorników ppoż. i przenośnym pomp pożarniczych, dystrybuowanie i magazynowanie środka gaśniczego.  Strażacy – ochotnicy przećwiczyli praktyczne metody i techniki dostarczania podstawowego środka gaśniczego jakim jest woda. Współpraca wybranych jednostek OSP, utrzymywanie odpowiednich parametrów pracy autopomp i pomp pożarniczych oraz zachowanie łączności pozwoliła na dostarczanie środka gaśniczego w sposób ciągły. Umiejętność poboru wody, magazynowania i przesyłania na miejsce prowadzonych działań to istotny element skuteczności działań gaśniczych, szczególnie prowadzonych w dłuższym parametrze czasu. To kolejne ćwiczenia przeprowadzone z udziałem strażaków ochotników w roku bieżącym.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz