Strażackie ćwiczenia w Pieniężnie

W sobotę, 23 października odbyły się ćwiczenia taktyczno – ratownicze „Parafia 2021”. Na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt sakralny należący do parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Pieniężnie. Scenariusz ćwiczeń zakładał zaprószenie ognia w wieży kościelnej.

Do działań jako pierwsi ruszyli strażacy – ochotnicy z jednostki OSP Pieniężno, których po kilku minutach wsparli ochotnicy z terenu gminy Pieniężno. Zadymienie w wieży kościelnej, skomplikowany układ wejścia, poszukiwanie i ewakuacja osób poszkodowanych, dotarcie do źródła pożaru oraz zbudowanie odpowiedniego zaopatrzenia wodnego z rzeki Wałsza to główne zadania, z którymi zmagali się uczestniczący w ćwiczeniach strażacy.

Główny ciężar dowodzenia przejął Komendant Gminny OSP druh Aleksander Popowicz, którego wspierali dzielnie strażacy – ochotnicy z Pieniężna.

Pogoda w dniu ćwiczeń również mocno testowała wytrzymałość strażaków, poprzez silny wiatr, opady deszczu i gradu. Po zbudowaniu skutecznego systemu pobierania i dostarczania wody na duże odległości strażacy sprawili trzy pojazdy specjalne wokół obiektu sakralnego, z których podany został środek gaśniczy (autodrabina oraz dwa podnośniki hydrauliczne).

W ćwiczeniach zorganizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczył wybrany potencjał ratowniczy jednostek ochrony ppoż. z terenu powiatu braniewskiego.

Z uwagi na charakter i wielkość obiektu do działań oprócz potencjału ratowniczego strażaków ochotników miasta i gminy Pieniężno skierowano również strażaków z Braniewa, Fromborka oraz gmin Płoskinia i Lelkowo. Dodatkowo potencjał ratowniczy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Działania strażaków wspierali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Braniewie oraz Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach. W ćwiczeniach zaangażowano ponad 20 jednostek sprzętowych oraz 80 strażaków OSP i PSP. Ruch pożarnictwa ochotniczego reprezentowali strażacy z jednostek OSP: Pieniężna, Kierpajn Wielkich, Plut, Lechowa, Braniewa, Fromborka, Płoskini, Długoboru, Zagaj, Lelkowa, Wyszkowa.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz