Strażackie ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów

Praktyczne ćwiczenia w zakresie gaszenia pożarów oraz operowania prądami gaśniczymi przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Każda ze zmian służbowych miała okazję praktycznie ćwiczyć podawanie środka gaśniczego, obserwować rozwój pożaru i zachodzące w nim procesy oraz wykorzystywać do gaszenia sprzęt będący na wyposażeniu braniewskiej jednostki straży pożarnej. 

Ćwiczenia realizowano na terenie jednej z braniewskich firm, która użyczyła dla strażaków towarowy wagon kolejowy. Zajęcia praktyczne poprzedzony były omówieniem zagadnień z zakresu charakterystyki pożarów wewnętrznych, procesu spalania oraz zjawisk niebezpiecznych przy tego typu zdarzeniach. Zajęcia praktyczne to techniki operowania prądami gaśniczymi, algorytm postępowania i otwierania drzwi, współpracę roty gaśniczej, wykorzystanie lancy gaśniczej oraz kamer termowizyjnych przy podawaniu środka gaśniczego. Wysoka temperatura nie ułatwiała zadań dla strażaków, którzy mieli okazję poligonowo ćwiczyć swoje umiejętności.

Oprócz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażacy – ochotnicy z OSP Braniewo, OSP Pieniężno oraz OSP Lipowina. Serdeczne podziękowania dla kierownictwa firmy CARGOSPED  Terminal Braniewo za udostępnienie wagonu  i wyrażenie zgody na realizację procesu praktycznego doskonalenia zawodowego.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz