Stypendium Pomostowe dla absolwentów

Rok szkolny dla uczniów klas maturalnych zakończył się 30 kwietnia. Jeszcze zostały tylko ostatnie egzaminy maturalne i egzamin zawodowy, i pozostanie tylko wybór uczelni wyższej. Jednak studia kosztują i ciekawą ofertą wsparcia finansowego dla najlepszych maturzystów z terenów popegerowskich proponuje Agencja Nieruchomości Rolnych oddział terenowy w Olsztynie.Rozpoczęła się  IX edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2010/2011
skierowanych do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych,
którzy podejmą naukę na magisterskich studiach dziennych realizowanych w
trybie jednostopniowym lub dwustopniowym i pochodzących z rodziny byłego
pracownika ppgr. Fundatorami stypendiów są: Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku SA,
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i
Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, przy wsparciu organizacyjnym ANR.
Tegoroczni absowenci po przyjęciu na studia składają w oddziale
Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w terminie do dnia
13 sierpnia 2010 roku wniosek o stypendium wraz z kompletną
dokumentacją. Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie określa
regulamin, który można znaleźc na stronie: www.stypendia-pomostowa.pl.
Informacje można uzyskac też pod numerami telefonów: 89-5248895 lub
89-5248894.
op

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz