SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE KIEROWCÓW-OPERATORÓW SAMOCHODÓW Z DRABINĄ MECHANICZNĄ

W dniu 16 lipca 2021 r. zakończyło się pięciodniowe szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną. Udział w nim wzięło 20 strażaków, reprezentujących Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Elblągu.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzone zostały na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej według programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego 10.07.2006 r. Na realizację szkolenia przewidziano 48 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została egzaminem oraz ankietą ewaluacyjną.

Prowadzącym zajęcia był wykładowca zewnętrzny Mariusz Marzec. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne, które przeprowadzone zostały na dwóch modelach drabin mechanicznych SCD 37. Szkolenie instruktażowe pod nadzorem wykładowcy dla modelu i generacji samochodu z drabiną mechaniczną marki MAGIRUS generacji II (CC) i III (CS) wymagało zaangażowania od uczestników. Komenda Miejska PSP w Elblągu oraz Komenda Powiatowa PSP w Braniewie łącznie wzbogaciły się o 20 wyszkolonych strażaków, gotowych do obsługi autodrabin pożarniczych.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz