Szkolenie strażaków -ochotników

W sobotę 17 kwietnia 2010r na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków - ratowników OSP.

Do egzaminu przystąpiło 34 druhów członków czynnych Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek: Wielkie Wierzno, Jędrychowo, Braniewo, Gronowo, Żelazna Góra, Lipowina, Lelkowo, Zagaje, Dąbrowa, Płoskinia. Egzamin składał się z części pisemnej /test wyboru/ oraz odpowiedzi ustnej. Dodatkowo przewidziano również sprawdzenie wiedzy uczestników szkolenia poprzez ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu JRG Braniewo. Wszyscy uczestnicy ukończyli egzamin z pozytywnym wynikiem wykazując się przygotowaniem do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Komisja egzaminacyjna złożona z trzech osób /kpt. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca JRG, asp. Mariusz Fiedorowicz – Dowódca Zmiany, mł. asp. Grzegorz Korenkiewicz Zastępca Dowódcy Zmiany/ wysoko oceniła przygotowanie „młodych - nowych” strażaków OSP. Świadectwa zaświadczające o ukończeniu kursu wręczał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie kpt. Władysław Szczepanowicz, który wyraził uznanie dla grupy strażaków ochotników która zasili szeregi jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego. Jednocześnie zachęcił do udziału w kolejnych szkoleniach i kursach organizowanych przez KP PSP w Braniewie.

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz