Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku trwa od 22 do 28 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.


Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz pomoc takim osobom. Pomocą tą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.
Pomoc będzie oferowana również przez podmioty, które świadczą w 2021 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900
Do kampanii włączyli się także braniewscy policjanci, którzy w dniach od 22 do 28 lutego w godz. od 9:00 do 11:00 będą pełnili dyżury telefoniczne :
22 lutego - Wydział Kryminalny - tel. 47 73 432 32
23 lutego - Wydział Kryminlany - tel. 47 73 432 30
24 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego- tel. 47 734 32 41
25 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego tel. 47 734 32 40
26 lutego - Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - tel. 47 734 32 51

Jolanta Sorkowicz

Źródło: Policja

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz