Uprawiali konopie indyjskie – odpowiedzą przed sądem

Kto, wbrew przepisom ustawy, (…) uprawia konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Taki zarzut usłyszało dwóch mieszkańców powiatu braniewskiego.

Policjanci z braniewskiej komendy stale prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Kolejnym efektem intensywnych czynności operacyjnych policjantów kryminalnych jest ujawnienie nielegalnej uprawy konopi, którą ujawnili wspólnie z funkcjonariuszami gdańskiego CBŚP na terenie jednej z posesji w powiecie braniewskim. Pod wytypowanym adresem ujawnili 30 krzaków konopi. Uprawa została ujawniona w końcowej fazie wzrostu roślin. Rośliny zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy, a mężczyźni w wieku od 27 do 38 lat zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zarzutu uprawy narkotyków zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Złożono wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za uprawę konopi, z wyjątkiem włóknistej przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Justyna Romańczuk

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz