Uwięzili kobietę

W dniu 6 lutego 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych o uwięzienie kobiety ze szczególnym udręczeniem. Z uwagi między innymi na konieczność ochrony ważnego interesu osób pokrzywdzonych proces w tej sprawie w całości będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Pod koniec listopada ub. roku do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom oskarżonym między innymi o uwięzienie kobiety połączone ze szczególnym jej udręczeniem. Do zdarzenia tego miało dojść w okresie od 4 do 5 lutego 2023 r. w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna . Z uwagi na niejawność rozprawy bliższe okoliczności popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 6 lutego 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Na rozprawę stawili się prokurator, pełnomocnik pokrzywdzonej kobiety, a także siedmiu oskarżonych (wszyscy są tymczasowo aresztowani) oraz ich obrońcy.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował, że proces w tej sprawie w całości będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. W ocenie Sądu, jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny dwóch osób pokrzywdzonych oraz obrażać dobre obyczaje.

Nadmienię, że na rozprawie w dniu 6 lutego 2024 r. Sąd przeprowadził czynności polegające na odebraniu wyjaśnień od czterech oskarżonych. Proces w tej sprawie będzie kontynuowany w dniach 7 i 8 lutego 2024 r. Na tych terminach planowane są dalsze czynności procesowe w postaci przesłuchania pozostałych oskarżonych oraz świadków.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 6 lutego 2024 r.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz