Warmińsko-mazurska KAS czeka na nowych kandydatów do Służby Celno-Skarbowej!

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie (IAS) rozpoczęła nabór do Służby Celno-Skarbowej.

  • Na kandydatów czeka 14 etatów w strukturze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie .

  • Termin składania ofert trwa do 19 lipca 2024 r.

  • Poszukujemy chętnych do służby w Oddziale Celnym w Bezledach, Grzechotkach oraz Wydziale Realizacji i Służby Dyżurnej.

Trwa nabór do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS). Poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej do Oddziału Celnego w Bezledach (7 etatów), Oddziału Celnego w Grzechotkach (4 etaty) oraz do Wydziału Realizacji i Służby Dyżurnej (3 etaty).

Zadania
Funkcjonariusze realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Warunki przyjęcia
Funkcjonariuszem Służby Celno- Skarbowej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią i dobrym stanem zdrowia.

Służba przygotowawcza
W trakcie dwuletniej służby przygotowawczej, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej ma obowiązek: zdania egzaminu z wybranego języka obcego i odbycie zasadniczego kursu zawodowego realizowanego w dwóch częściach od 4 do 5 tygodni każda, we wskazanym ośrodku szkoleniowym Krajowej Szkoły Skarbowości. W ramach służby przygotowawczej funkcjonariusz uczestniczy w podstawowym kursie z zakresu taktyki i techniki interwencji oraz w podstawowym kursie strzeleckim.

Możliwości
Nowo przyjętych funkcjonariuszy czeka jasno określona ścieżka kariery oraz możliwości rozwoju zawodowego. Zapewniamy konkurencyjne wynagrodzenie, liczne dodatki, rozwinięty pakiet socjalny. Dodatkowym atutem jest nabycie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby.

Oferty można składać do 19 lipca br.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, w zakładce Ogłoszenia / Nabór / Oferty pracy i służby w KAS.

 

 

Marta Rosiak

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz