Wojsko przysięga

W dniu 7 marca 2008 roku, w Garnizonach, w których stacjonują Jednostki Wojskowe 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, odbyły się uroczyste przysięgi wojskowe najmłodszych żołnierzy Naszej

W dniu 7 marca 2008 roku, w Garnizonach, w których stacjonują Jednostki Wojskowe 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, odbyły się uroczyste przysięgi wojskowe najmłodszych żołnierzy Naszej Dywizji, którzy bramy koszar przekroczyli w lutym 2008 roku. Po odbyciu szkolenia podstawowego, wypowiadając słowa Roty Przysięgi Wojskowej stali się pełnoprawnymi żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a swoją dalszą służbę pełnić będą w 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Z tą chwilą przyjęli na siebie współodpowiedzialność za to, co dla każdego narodu jest najważniejsze – niepodległy byt Narodu, suwerenność i nienaruszalność granic. Ogółem przysięgę wojskową w całej Dywizji w dniu dzisiejszym złożyło ok. 600 żołnierzy. W Garnizonie Elbląg słowa Roty wypowiedziało ok. 150 naszych żołnierzy. Przysięgę w Elblągu przyjął od swoich najmłodszych żołnierzy Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i jednocześnie Dowódca Garnizonu Elbląg, gen. dyw. Wiesław MICHNOWICZ. Żołnierze, którzy w czasie szkolenia podstawowego osiągnęli najlepsze wyniki, a swoją postawą zyskali szacunek i uznanie przełożonych i kolegów zostali wyróżnieni listem gratulacyjnym Dowódcy 16 PDZ, który wręczył im w obecności Rodziców gen. MICHNOWICZ. Należą do nich: 1. szer. Marek KRAWCZYK z 13 Pułku Przeciwlotniczego; 2. szer. Norbert LATO z 16 Batalionu Dowodzenia; 3. szer. Łukasz MARCZYŃSKI z 16 Batalionu Zaopatrzenia; 4. szer. Sławomir CZARNECKI z 16 Batalionu Remontowego. Wszyscy żołnierze, którzy złożyli dziś przysięgę wojskową udają się ze swoimi najbliższymi na przepustki i urlopy. W końcu należy im się zasłużony odpoczynek. (kzs)

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz