Współpraca ESWIP i PWSZ

Rozwój ekonomii społecznej, kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych to tylko niektóre działania, które połączyły Państwową Wyższą Szkołę Zawodową wElblągu i Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Obie strony wczoraj (29 kwietnia) podpisały uroczyste porozumienie o stałej współpracy.

Obszary tematyczne, w ramach których podejmowane będą wspólne działania to m.in. praca na rzecz budowania dialogu obywatelskiego i aktywizowania społeczności lokalnych. Jak głosi zapis porozumienia, współpraca zostanie oparta o takie formy jak: tworzenie i realizacja wspólnych projektów, wymiana informacji, zapraszanie i udział w organizowanych przez strony konferencjach, wydawanie publikacji.

Pierwszym projektem, od którego stowarzyszenie rozpoczyna współpracę z elbląską uczelnią wyższą, jest „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”. W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie podmiotów ekonomii społecznej z pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą Obserwatorium Ekonomii Społecznej.


Więcej o badaniu można przeczytać na stronie Ośrodka:

http://www.owies.org.pl/pl_news_97.html

 

 

(na zdjęciu rektor PWSZ prof. dr hab. Halina Piekarek – Jankowska i prezes ESWIP – Arkadiusz Jachimowicz)

 

 

 

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz