Wyróżnienie KP PSP w Braniewie

Kolejna IV edycja programu Ognisty Ratownik Gorąca Krew to ogromny sukces braniewskich strażaków z KP PSP, którzy zostali uhonorowani pucharem ufundowanym przez Prezesa Warmińsko Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie.

Poprzez honorowe krwiodawstwo realizowane przez braniewskich strażaków i uczestnictwo w akcjach poboru krwi w Braniewskim Centrum Kultury oraz na terenie KP PSP udało się osiągnąć kolejny raz wyróżnienie /trzecie wyróżnienie z rzędu/. Podczas uroczystości Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbyły się w dniu 19.12.2009r w Olsztynie wręczony został puchar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie za zajęcie I miejsca wśród Komend Miejskich / Powiatowych PSP województwa Warmińsko – Mazurskiego. Ogólnopolski Program „Strażacy w honorowym krwiodawstwie” pod hasłem: „Ognisty ratownik – gorąca krew”, organizowany jest przez: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny Związku OSP RP. Celem akcji jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa zorganizowanych środowisk strażaków PSP i OSP. Podstawowym założeniem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackim w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy PCK na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami PSP i OSP. Zawodowa misja strażaków i ich społeczne zaangażowanie w ratowanie życia ludzkiego jest stuprocentowym potwierdzeniem właściwości wyboru adresatów corocznego programu promocji honorowego krwiodawstwa. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które uczestniczyły w akcjach poboru krwi realizowanych w 2009 roku.

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz