Zabiła nożem

Na karę 10 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Olsztynie Marzenę Z. za zabójstwo swojego partnera.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 27 grudnia 2022 r. w mieszkaniu w jednej z miejscowości na terenie gminy Purda. Według ustaleń prokuratora oskarżona, tego dnia w godzinach wieczornych, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia swojego partnera, uderzyła go nożem w tylną powierzchnię klatki piersiowej, powodując w ten sposób ranę kłutą o długości nie mniejszej niż 13-14 cm. Pokrzywdzony mężczyzna zmarł w wyniku doznanych obrażeń ciała.

Marzena Z. początkowo, tj. jeszcze w toku postępowania prokuratorskiego, co do zasady nie przyznała się do zabójstwa partnera. Wskazała, że tego dnia spożywała alkohol razem z pokrzywdzonym i doszło pomiędzy nimi do kłótni. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, wyjaśniała też, że, istotnie, uderzyła pokrzywdzonego nożem w plecy, ale uczyniła to broniąc się przed jego agresywnym zachowaniem.

Jednakże na rozprawie, która odbyła się w dniu 19 października 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, Marzena Z. zmieniła swoje wcześniejsze wyjaśnienia i przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz wyraziła żal za to, co się stało.

Za zgodą obecnych na rozprawie stron, Sąd postanowił ograniczyć postępowanie dowodowe do wyjaśnień oskarżonej, które, w ocenie Sądu, nie budziły wątpliwości.

W tym samym dniu, tj. w dniu 19 października 2023 r., zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Marzenę Z. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i skazał ją za to na karę 10 lat pozbawienia wolności.

Nadmienię, że strony postępowania zgodnie wniosły o wymierzenie Marzenie Z. kary 10 lat pozbawienia wolności, a Sąd uznał taką karę za adekwatną do stopnia winy oskarżonej i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu.

Wyrok w tej sprawie nie był zaskarżany i jest już prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Adam Barczak
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 16 listopada 2023 r.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz