ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA STRAŻAKÓW-OCHOTNIKÓW

W środę 20 października w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin końcowy szkolenia szeregowych ratowników OSP. Egzamin, do którego przystąpiło 18 kandydatów na strażaków OSP składał się z dwóch etapów: część pisemna w formie testu wiedzy oraz część praktyczna realizowana ze sprzętem Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Wśród uczestników szkolenia były dwie druhny, które dorównywały zaangażowaniem dla grypy męskiej. Egzamin zakończony został wynikiem pozytywnym dla wszystkich uczestników szkolenia którzy zasilać będą szeregi członków czynnych gotowych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. To drugie szkolenie podstawowe - szeregowych ratowników OSP zrealizowane dla kandydatów zgłaszanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

Źródło: KP PSP Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz