Zmarł Piotr Danielewicz

Zmarł wieloletni dyrektor braniewskiego Zespołu Szkół Budowlanych, Piotr Danielewicz. 30 lat kierował tą znana w mieście placówka oświatową. Teraz pokonała go nieuleczalna choroba. Będą o nim pamiętali tak koledzy nauczyciele jak i wiele pokoleń uczniów.

Piotr Jacek Danielewicz urodził się 9 lutego 1957 roku w Gdańsku. Ukończył Technikum Budowy Okrętów, a następnie podjął studia na Politechnice Gdańskiej. Po dwóch latach przerwał studia i odbył zasadniczą służbę wojskową w pułku budowlano – inżynieryjnym. Po odbyciu służby jednocześnie podjął pracę i naukę, kończąc kurs pedagogiczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i wyższe studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, uzyskując tytuł magistra techniki. W latach 1981-86 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 60 w Gdańsku i innych placówkach oświatowych. Od 1986 roku związany był z Braniewem, podejmując pracę w Zespole Szkół Budowlanych jako nauczyciel przedmiotów elektrycznych, chemii i fizyki. Jednocześnie działał w harcerstwie i PTTK, był instruktorem i pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Na stanowisko dyrektora ZSB powołany został w roku 1991. Od tej pory pełnił tę funkcję aż do śmierci. Jako dyrektor włożył wiele wysiłku w rozwój szkoły i dostosowanie jej oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku. W tym czasie ZSB stał się największą szkołą w powiecie braniewskim, kształcąc zarówno młodzież, jak i dorosłych.

Piotr Danielewicz pełnił funkcję radego Rady Miejskiej w Braniewie. W latach 1994 -1998, kiedy przewodniczył Komisji Oświaty i Kultury a także w latach 1998 – 2002, pracując między innym w komisji Polityki Gospodarczej.

Piotr Danielewicz aktywnie działał w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty, które na bieżąco współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w kwestii opiniowania i tworzenie prawa oświatowego.

Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany nagrodą Starosty Braniewskiego. Elbląskiego Kuratora Oświaty oraz Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty. W roku 2009 za szczególne zasługi d dziedzinie oświaty Minister Edukacji Narodowej uhonorował Piotra Danielewicza Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W roku 2012 od Prezydenta RP Piotr Danielewicz otrzymał Złoty Medal za Wieloletnią Służbę.

Piotr Jacek Danielewicz zmarł 6 października 2021 roku.

(dal)

 

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz