ZUS. Ostatnie dwa tygodnie na wyprawkę szkolną. Gdzie na Warmii i Mazurach złożono najwięcej wniosków?

Rodzicu, sprawdź czy złożyłeś wniosek o świadczenie „Dobry Start”. Jeśli nie – to ostatni dzwonek na otrzymanie pieniędzy na wyprawkę szkolną. Elektroniczny wniosek do ZUS można wysłać do końca listopada. Jeśli się spóźnisz – pieniądze przepadną.

ZUSwypłacił ponad 1 mld 357 mln zł w ramach wyprawki szkolnej. W województwie warmińsko-mazurskim wypłacono już ponad 117 tys. świadczeń na kwotę niemalże 49 mln zł. Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada. - Większość rodziców i opiekunów nie tylko złożyło wnioski o świadczenie „Dobry Start”, ale też otrzymało pieniądze na swoje rachunki bankowe. Natomiast, jeśli nie jesteśmy pewni, czy faktycznie w tym roku przesyłaliśmy elektroniczny dokument do ZUS o to świadczenie, warto to sprawdzić. Wystarczy wejść na swój profil na PUE ZUS i w zakładce „Dobry Start” sprawdzić listę obsłużonych wniosków. Jeśli znajduje się tam wniosek na rok szkolny 2023/2024 i ma on status „obsłużony”, to znaczy, że skorzystaliśmy ze świadczenia. Jeśli natomiast nie ma tam takiej pozycji, to najwyższa pora go wysłać, by otrzymać pieniądze na dziecko – podpowiada Wojciech Dyląg z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność to do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

Wnioski o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie online przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. – Jeśli ktoś złoży wniosek w listopadzie, to musi się liczyć z tym, że pieniądze może otrzymać nawet w przyszłym roku. ZUS wypłaca świadczenie w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami – dodaje W. Dyląg.

 

 

 

DANE WG POWIATÓW

 

Świadczenie dobry start za okres od 01.07.2023

Województwo/powiat

Liczba złożonych wniosków

Kwota wypłaconych świadczeń

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

117 603

48 960 450,00

BARTOSZYCKI

4 400

1 807 650,00

BRANIEWSKI

3 056

1 270 200,00

DZIAŁDOWSKI

5 553

2 379 450,00

ELBLĄG - miasto

8 723

3 471 600,00

ELBLĄSKI

5 265

2 176 500,00

EŁCKI

7 807

3 295 200,00

GIŻYCKI

4 492

1 859 700,00

GOŁDAPSKI

2 168

952 200,00

IŁAWSKI

8 588

3 641 850,00

KĘTRZYŃSKI

4 718

1 958 700,00

LIDZBARSKI

3 272

1 345 500,00

MRĄGOWSKI

3 940

1 644 150,00

NIDZICKI

2 547

1 093 800,00

NOWOMIEJSKI

4 033

1 776 000,00

OLECKI

2 809

1 241 250,00

OLSZTYN - MIASTO

14 362

5 691 900,00

OLSZTYŃSKI

11 366

4 725 600,00

OSTRÓDZKI

8 865

3 733 050,00

PISKI

4 218

1 789 800,00

SZCZYCIEŃSKI

5 788

2 441 550,00

WĘGORZEWSKI

1 633

664 800,00

 

 

WD

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz