Dar krwi

Fundacja Ronalda McDonalda to zarejestrowana i działająca w Polsce organizacja pożytku publicznego. Jest ona częścią większej, działającej w 52 krajach świata organizacji charytatywnej Ronald McDonald House Charities. Programy RMHC mają jeden wspólny cel - pomoc dzieciom, by mogły żyć w zdrowiu i pomyślności.


Fundacja Ronalda McDonalda koncentruje się na szeroko rozumianej tematyce onkologii dziecięcej, dążąc do poprawy wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci. Kwestia ta ma podstawowe znaczenie w powodzeniu terapii. Działania fundacji w tym zakresie są prowadzone pod hasłem
„NIE nowotworom u dzieci”.


Kluczową inicjatywą jest ogólnopolski program bezpłatnych badań ultrasonograficznych prowadzony z wykorzystaniem ambulansu medycznego będącego własnością fundacji. Zespół lekarzy radiologów prowadzi w nim badania ultrasonograficzne dzieci w wieku 9 miesięcy do 6 lat. Badania mają na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości, szczególnie tych o podłożu onkologicznym. U każdego zgłoszonego dziecka wykonywane jest pełne badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz narządów w obrębie miednicy mniejszej i szyi. W programie badań ultrasonograficznych przebadanych zostało ponad 10 000 dzieci. W 25% przypadków stwierdzono nieprawidłowości, m.in. powiększenie węzłów chłonnych szyjnych i śledziony, zmiany w układzie moczowym.

 

Inny projekt realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda to akcje zbiórki krwi prowadzone wspólnie z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Akcje te prowadzone są przede wszystkim w okresie letnim, kiedy deficyt krwi – również potrzebnej w leczeniu chorób nowotworowych - w szpitalach jest największy z powodu wyjazdów krwiodawców na urlopy.

Fundacja udostępnia swój ambulans z kierowcą oraz podstawowym wyposażeniem. Centra zapewniają obsługę oraz jednorazowy sprzęt do pobierania krwi. Każdy krwiodawca otrzymuje bezpłatny posiłek regeneracyjny w wybranej restauracji McDonald’s. W trakcie akcji krwiodawstwa zostało zebrane ponad 2600 litra krwi od 6000 dawców z 50 miast na terenie całej Polski.

 

W tym roku Fundacja otworzyła na Oddziale Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Pokój Rodzinny. Jest to miejsce oferujące możliwość odpoczynku rodzicom małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka, którzy chcą być przy swoich dzieciach w trakcie ich hospitalizacji. Całość zaprojektowana została w wysokim standardzie mającym dawać komfort porównywalny z domowym. Jego umiejscowienie na Oddziale Rehabilitacji nie jest przypadkowe. Rehabilitacja jest procesem długotrwałym i bardzo często dzieci spędzają tam całe tygodnie a nawet miesiące. Pokój Rodzinny  umożliwia rodzicom wypoczynek i nabranie sił, by wspierać swoim pociechom w trudnym procesie powrotu do zdrowia.


Fundację Ronalda McDonalda powołała do życia w roku 2002 firma McDonald’s Polska. Oprócz fundatora środki na programy Fundacji przekazują firmy współpracujące. Fundusze udaje się także zbierać dzięki ofiarności gości restauracji McDonald's.

 

Strategię działań Fundacji Ronalda McDonalda realizowaną na co dzień przez Zarząd konsultuje Rada fundacji. Kilkanaście osób stale pracujących w jej składzie na zasadach pełnego wolontariatu, to znakomita mieszanka wiedzy z różnych dziedzin. Są w tej grupie zarówno reprezentanci mediów, jak i biznesmeni. Dobrą reprezentację ma środowisko medyczne w osobach lekarzy różnych specjalności, w tym onkologów. To właśnie dzięki ich wiedzy i doradztwu powstają programy mające ważne założenie: to, co praktycznie realizuje fundacja, musi wychodzić naprzeciw potrzebom zdrowotnym i dobrze służyć dzieciom.

 

 

 

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz