Do podziału - 120 mln zł

Zainteresowanie firm jest, co roku większe. Na tegoroczny konkurs wpłynęło od firm ponad 5 tys. wniosków na konkurs o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy i zmniejszających oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. To nic dziwnego skoro do podziału jest 120 mln złotych.

Każda z firm może uzyskać dofinansowanie aż do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł. W tym roku w konkursie wystartowało 147 firm z Warmii i Mazur.

 

- Przez specjalnie przez nas przygotowaną stronę prewencja.zus.pl wpłynęło ponad 5 tys. wniosków, liczba wniosków jest zbliżona do ilości z ubiegłego roku. Na konkurs przeznaczyliśmy już nie 100 mln zł jak w ubiegłym roku, a 120 mln zł. Przy czym minimalna wysokość dofinansowania, o którą będzie można się ubiegać, wynosi 10 tys. zł – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

 

Rzeczniczka dodaje, że ZUS wspólnie z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wybiorą projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

 

- Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oświetlenia miejsca i stanowiska pracy, wentylacji powietrza, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, czy też środków ochrony indywidualnej – mówi Anna Grabowska

 

Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Firmy mogą starać się o dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata. W tym roku wnioski można było składać do 27 marca.

 

Kto może dostać pieniądze z ZUS?

 

Każdego toku do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, który spełnią łącznie określone kryteria. Nie mogą zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Wnioskujący, może otrzymać środki z programu nie częściej niż raz na 3 lata, dlatego o dofinansowanie nie może ubiegać się płatnik, który otrzymał taką dotację przed upływem 3 lat:

• od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania, lub

• od dnia zwrotu dofinansowanie, do którego został zobowiązany.

AG

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz