Empec kontra sąsiadom - „Spór Graniczny ” (2)

Właściwie bez echa pozostał mój artykuł zamieszczony w poprzednim numerze Ziemi Braniewskiej pt. „Spór Graniczny”. Wprawdzie właściciele mieszkań w bloku przy ul. Gdańskiej 40-50

Właściwie bez echa pozostał mój artykuł zamieszczony w poprzednim numerze Ziemi Braniewskiej pt. „Spór Graniczny”. Wprawdzie właściciele mieszkań w bloku przy ul. Gdańskiej 40-50 otrzymali od Burmistrza miasta postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki będącej przedmiotem sporu to jednak ono w ogóle nie koresponduje z ww. artykułem. Poza tym większość właścicieli była zdziwiona, że postanowienie wydano na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej które działało podobno z upoważnienia Wspólnoty Mieszkaniowej Nr1 przy ul. Gdańskiej 40-50 chociaż nikt z właścicieli mieszkań (z wyjątkiem niektórych członków zarządu wspólnoty) osobiście nie upoważnił spółkę MPEC do reprezentowania interesów przed organami samorządowymi ani przed notariuszem. Dlatego część właścicieli mieszkań złożyła stosowne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego co oznacza kontynuację bezsensownego sporu. Natomiast inne organy miasta, właściwe do zajęcia stanowiska w tym sporze dotychczas nie wypowiedziały się w tym względzie. Widocznie członkowie Rady Miasta ani członkowie Rady Nadzorczej MPEC nie czytają naszego niezależnego pisma. Jednak nie będę powtarzał argumentów przemawiających za zaniechaniem sporu zamieszczonych w poprzednim numerze ZB ale mam nadzieję, że kogoś zainteresuje moja propozycja pozwalająca całkowicie zaspokoić potrzeby Zarządu MPEC w zakresie rozbudowy swojej infrastruktury przy ul. Kościelnej ponieważ istnieje realna możliwość pozyskania terenu z drugiej strony zajmowanej przez MPEC posesji i to od strony ul. Kościelnej. Otóż niedawno na stronach internetowych Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego pojawiła się oferta sprzedaży działki gruntu w Braniewie Nr dz: 220/1 o powierzchni 454 m², KW 5588 , nieruchomość ta położona jest przy ul. Kościelnej i przeznaczona pod zabudowę usługowo –handlową. Wydaje się, że pozyskanie tego gruntu całkowicie zaspokoi ambicje Zarządu MPEC Sp.zo.o. która mogłaby postawić na nim budynek administracyjny z prawdziwego zdarzenia i pod prawdziwym numerem np. Kościelna 3 ponieważ obecny budynek administracyjny MPEC stojący szczytem i wejściem do ulicy Lisiej ma adres Kościelna 4A co nie odpowiada stanowi faktycznemu. Poza tym od ulicy Kościelnej odgradza go działka Zakładu Energetycznego na której stoi trawostacja. Zresztą budynek MPEC-u jest w istocie wiatą zaadaptowaną na pomieszczenia gospodarcze a więc będąc budowlą tymczasową która nie powinna posiadać w ogóle numeru. Natomiast Gmina Żydowska będąca właścicielem wspomnianej działki przy ul. Kościelnej nie mogąc doczekać się oferty kupna wydzierżawiła teren osobie prywatnej która urządziła tam płatny parking. Do niedawna korzystali z niego bezpłatnie również pracownicy MPEC. Poza tym jeden z właścicieli placu przy ul Lisiej odgrodził palikami swój teren i nie pozwala nikomu tam parkować ani manewrować pojazdami. Taka sytuacja poważnie utrudnia życie pracownikom MPEC którzy parkują na chodnikach i w miejscach przynależnych do sąsiednich posesji.. Problem płatnego parkingu poruszono niedawno w wywiadzie dla BTV z Burmistrzem Braniewa który jedynie potwierdził fakt własności Gminy Żydowskiej do ww. działki jednak nie zauważył możliwości jej wykupu przez miasto lub przez MPEC co pozwoliłoby rozwiązać problem rozbudowy MPEC albo ogólnodostępnego parkingu. Kazimierz Wiśniewski.

Źródło: własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz