III SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

21 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu Braniewskiego. W trakcie obrad Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.

Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym Powiatu Braniewskiego za 2023 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu.
Starosta Braniewski Leszek Dziąg podziękował Radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. — Dziękuję za absolutorium, dziękuję poprzedniemu Staroście i dziękuję w imieniu Zarządu wszystkim Radnym za poparcie – powiedział Starosta.
W trakcie sesji wśród podejmowanych uchwał Radni dokonali wyboru członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Funkcję piastować będzie Radny Mateusz Sobieszczuk.

Za: https://powiat-braniewo.pl/aktualnosci/iii-sesja-rady-powiatu-braniewskiego-absolutorium-dla-zarzadu-powiatu.html

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz