Kampania #EUforAnimals

W marcu 2021 r. z inicjatywy organizacji  GAIA (Belgia) rozpoczęła się kampania #EUforAnimals. Ponad 40 organizacji pozarządowych z całej Europy, ponad 130 000 podpisów Europejek i Europejczyków i aż 133 Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego wsparło postulat zmiany nazwy stanowiska Komisarki Stelli Kyriakides i dodania do niej „ds. dobrostanu zwierząt".  Zmiana nie jest tylko symboliczna, wskazuje na nowy kierunek polityki Komisji Europejskiej: uwzględnianie potrzeb zwierząt pozaludzkich, w szczególności tzw. hodowlanych w działaniach, politykach. 

 
Zmiana odpowiadałaby także na ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu: zadbania o wszystkie zwierzęta, bioróżnorodność, przechodzenie na diety bardziej roślinne, transformację rolnictwa i odchodzenie od ferm przemysłowych. 
 
W Polsce kampania jest koordynowane przez Green REV Institute, który tworzył nieformalną koalicję #EUforAnimals: Fundacja Prosiaczka Eugeniusza Gieniutkowo, Azyl Chrumkowo, Schronisko dla Koni TARA, Fundacja Alberta Schweitzera, Nowa Fala Aktywizmu, Świnka Lily, Kury Instagramu, i inne grupy nieformalne i organizacje pozarządowe włączały się do kampanii. Jako oficjalni partnerzy dołączyła Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva, Otwarte Ramiona, Humane Society International Polska. Dyrektorka Zoo/Azylu w Poznaniu Ewa Zgrabczyńska, Agnieszka Woźniak - Starak, Maja Ostaszewska, Ekowyborca, Magazyn Vege oraz aktywiści i aktywistki wspierali zbieranie podpisów i apel do Komisarki Stelli Kyriakides: chcemy zmiany dla zwierząt w Unii Europejskiej!
 
Aż 18 Posłów i Posłanek do PE  z Polski mocno poparło kampanię: Premier Ewa Kopacz, Premier Leszek Miller, Premier Jerzy Buzek, Premier Włodzimierz Cimoszewicz, ale także Premier Jan Krzysztof Bielecki, Doktor Michał Boni aktywnie uczestniczyli w działaniach. 
 
W czerwcu 2021 r. IPSOS zapytał 3500 dorosłych osób w wieku od 18 do 65 lat, czy ich zdaniem powinien istnieć europejski komisarz ds. dobrostanu zwierząt. Badanie zostało przeprowadzone w dziesięciu największych krajach UE, obejmujących 81% populacji UE: Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Rumunii, Węgrzech i Szwecji. We wszystkich tych krajach 7 na 10 obywateli i obywatelek uważa, że powinien istnieć Europejski komisarz.rka ds. dobrostanu zwierząt. #AnimalCommisssionerNOW!
 
Obecnie nie ma Europejskiego komisarza lub komisarki ds. dobrostanu zwierząt, a odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na Komisarce ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności (Stella Kyriakides). Jednakże niektóre kraje, jak Belgia, powołały Ministra wyraźnie odpowiedzialnego za tę dziedzinę. 
 
Decyzja ta wywołała ważne skutki: wyraźną odpowiedzialność rządu za wszystkie przepisy związane z dobrostanem zwierząt, większą przejrzystość oraz przydzielenie odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych w celu zapewnienia konkretnych odpowiedzi na ten ważny temat.
 
16 listopada 2021 r. zaczyna się nowy etap kampanii: zbieranie podpisów Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego pod tzw. oral question - pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej, które zostanie przedstawione Komisji Europejskiej na posiedzeniu plenarnym PE.
 
Dwunastu Posłów i Posłanek do PE rozpoczęło zbiórkę podpisów w celu złożenia ponadpartyjnego pytania. Proces został zainicjowany przez europosła Nielsa Fuglsanga (S&D, Dania) i jest współpromowany przez Dr. Sylwię Spurek (Greens/EFA, Polska), Petrasa Auštrevičiusa (Renew, Litwa), Manuela Bomparda (GUE/NGL, Francja), Michala Wiezika (EPP, Republika Słowacka), Emmanouíl Fragkos (ECR, Grecja), Anja Hazekamp (GUE/NGL, Niderlandy), Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), Emma Wiesner (Renew, Szwecja), Sirpa Pietikäinen (EPP, Finlandia), Maria Noichl (S&D, Dania) i Francisco Guerreiro (Greens/EFA, Portugalia). 
 
 
Dr. Sylwia Spurek Posłanka do PE (Greens/EFA): „Unia Europejska nie zajmuje się prawami zwierząt, a co najwyżej ich dobrostanem, regulując jak „humanitarnie" eksploatować i „humanitarnie" zabijać zwierzęta tzw. hodowlane. Pierwszym krokiem, żeby to zmienić byłoby przypisanie kompetencji dotyczących ochrony zwierząt konkretnemu unijnemu komisarzowi lub komisarce. Stąd nasz apel do KE. #AnimalCommissionerNOW"
 
„Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego bardzo często w imieniu obywateli i obywatelek UE  podejmowali działania na rzecz lepszej ochrony zwierząt"- Niels Fuglsang MEP, „Moim marzeniem jest, żeby jak największa liczba Posłów i Posłanek do PE wsparło nasz apel. Żeby Komisja Europejska odpowiedziała pozytywnie na naszą propozycję, i aby jak najszybciej zmienić nazwę stanowiska Pani Stelli Kyriakides na komisarkę UE ds. "Zdrowia, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt".
 
„ Dlaczego to ważne? Ponieważ skoro Europejki i Europejczycy troszczą się o zwierzęta, to instytucje unijne również powinny! W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się wprowadzić we wspólnocie europejskiej szereg prozwierzęcych rozwiązań, m.in. stopniowe wyeliminowanie klatek cielęcych czy polepszenie standardów klatek dla kur hodowlanych. Teraz mamy szansę na to, by dokonać kolejnego kroku w stronę poprawy losu zwierząt – poprzez oficjalne zobowiązanie unijnego urzędu do troszczenia się o ich los." Magazyn Vege
 
Anna Spurek COO Green REV Institute „ To przełomowy moment. Po 8 miesiącach spotkań i rozmów z decydentami i decydentkami w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej, apeli, zbierania podpisów pod petycją, współdziałania - zaczynamy kolejny etap. To pokazuje, że presja ma sens. Dzisiaj potrzebujemy konkretnych, wymiernych, wspieranych finansowo działań i polityk dla wszystkich zwierząt.  Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu będzie skuteczne i przyniesie efekty tylko wtedy, gdy uwzględnimy w planie zwierzęta pozaludzkie."
 
 
Kontakt:
 
 
Strona Kampanii www.euforanimals.eu/pl
 
Posłowie i Posłanki do PE, którzy i które wsparli kampanię (Polska)
 
 
Premier Ewa Kopacz
Premier Leszek Miller
Premier Jerzy Buzek
Premier Włodzimierz Cimoszewicz
Beata Mazurek
Prof. Zdzisław Krasnodębski
Jadwiga Wiśniewska
Magdalena Adamowicz
Jan Olbrycht
Andrzej Halicki
Danuta Hübner
Łukasz Kohut
Tomasz Frankowski
Janusz Lewandowski
Radosław Sikorski
Dr. Sylwia Spurek
Róża Thun und Hohenstein
Elżbieta Łukacijewska
 
Anna Spurek

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz