Kolejni wyszkoleni strażacy – ochotnicy

W środę 30 czerwca 2021 roku, w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się zakończenie szkolenia Kierujących Działaniem Ratowniczym dla członków OSP.

Szkolenie zostało przeprowadzone w systemie weekendowym w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Celem szkolenia trwającego 36 godz. było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

Egzamin z przedmiotowego szkolenia pozytywnie ukończyło 12 osób, wśród których były druhny i druhowie z jednostek OSP. Wyszkoleni ochotnicy będą stanowić potencjał dowódczy w rodzimych jednostkach OSP. W zakończeniu szkolenia uczestniczył Starosta Braniewski Karol Motyka, który skierował słowa uznania dla słuchaczy szkolenia. To kolejne szkolenie przeprowadzone i zorganizowane dla strażaków – ochotników w roku bieżącym przez funkcjonariuszy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Źródło: KP PSP Braniewo

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz