KONFERENCJA RAD SENIORÓW POWIATU BRANIEWSKIEGO

W dniu 18 czerwca 2024 r. w świetlicy wiejskiej w Lipowinie odbyła się Konferencja Rad Seniorów Powiatu Braniewskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Braniewie: Starosta Braniewski Leszek Dziąg i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Braniewskiego Krystyna Lewańska.

Seniorzy i zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania wykładów na temat koncepcji rad seniorów w powiecie braniewskim, świadczeń socjalnych dla osób starszych oraz na temat współpracy Rady Seniorów z lokalnymi samorządami.

Celem spotkania było dzielenie się dobrymi praktykami i wsparcie Rad Seniorów w zakresie ich działalności i pogłębienie współpracy Rad.

Za; https://powiat-braniewo.pl/aktualnosci/konferencja-rad-seniorow-powiatu-braniewskiego.html

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz