Koniec z miniPortalem!

Zmiany, zmiany, zmiany. Początek każdego roku kalendarzowego zdominowany jest przez korekty przepisów wykonawczych i narzędzi wykorzystywanych do składania ofert na zlecenia budowlane z rynku zamówień publicznych. Nie inaczej zaczyna się 2023 rok. Wykonawców najbardziej zaskoczyła decyzja o stopniowym wygaszeniu miniPortalu. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy istnieje jakaś alternatywna, darmowa wyszukiwarka przetargów oraz gdzie zostaną przeniesione postępowania tysięcy podmiotów publicznych.

 

 
 
 
 

BIP przetargi budowlane – czym jest miniPortal?

MiniPortal to bezpłatny system elektroniczny, za pomocą którego zamawiający komunikuje się z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Platforma jest centralnym rozwiązaniem, z którego zamawiający mogli korzystać, ale też nic nie stało na przeszkodzie, by użytkowali inne serwisy, spełniające podobną funkcję. MiniPortal pozwalał:

 • zamieszczać ogłoszenia na zlecenia budowlane,
 • składać wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • szyfrować oferty,
 • składać propozycje,
 • przesyłać uzupełnienia, wyjaśnienia.

Wielu przedsiębiorców stawiających swoje pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, traktowało miniPortal także jako darmową wyszukiwarkę przetargów. Obecnie platforma kończy swoją działalność w tym zakresie, co wbrew pozorom, może być dobrą wiadomością dla wykonawców. Dlaczego?

BIP przetargi budowlane – wady miniPortalu

Wybór między miniPortalem a komercyjnymi platformami do obsługi postępowań na zlecenia budowlane należał do zamawiających. W swoich decyzjach bardzo często patrzyli głównie na cennik oferenta, nie zaś jego funkcjonalność. Tymczasem to wykonawcy odgrywają kluczową rolę w systemie zamówień publicznych i bez ich udziału nie dochodziłoby do podpisywania umów i realizacji projektów. Z punktu widzenia tej drugiej grupy ważne jest, aby serwis elektroniczny był czytelny, prosty i niezawodny. Czy te cechy posiadał miniPortal? Niekoniecznie. Do najważniejszych jego wad wykonawcy zaliczali:

 • Szyfrowanie ofert – w większości platform zakupowych szyfrowanie dokumentów odbywa się automatycznie. Jednak nie na miniPortalu. W tym wypadku należy oddzielnie dokonać tej czynności za pomocą klucza dedykowanego dla danego postępowania. To w tym momencie pojawiały się częste błędy, które eliminowały wykonawcę z dalszego udziału w zamówieniu.
 • Mało precyzyjna instrukcja procesu składania oferty – procedura wysyłki propozycji oraz komunikacji z zamawiającym powinna być czytelna i klarowna. Tymczasem instrukcja miniPortalu zawiera 38 stron tekstu, który nie zawsze rozwiewa wszelkie wątpliwości.
 • Ręczne uzupełnianie danych postępowania i zamawiającego – to może się wydawać dziwne, że w dobie nowych technologii i elektronizacji życia, na wykonawcy ciążył obowiązek wpisywania numeru postępowania oraz skrzynki ePuap zamawiającego. Tak jednak było, co znacząco wydłużało czas składania ofert i niejednokrotnie powodowało problemy dla wykonawców (wysyłka na inną elektroniczną skrzynkę podawczą).
 • Nieczytelną historię postępowania – tu samym problemem nie jest platforma, bo prezentacja historii zmian jest możliwa. Niestety część podmiotów prowadzących zlecenia budowlane odsyłało do kolejnych stron (np. swoich BIPów) co utrudniało pozyskiwanie aktualnych wytycznych. W nowoczesnych platformach każda zmiana dokonana przez zamawiającego skutkuje automatyczną wysyłką e-maila na skrzynkę wykonawcy.

BIP przetargi budowlane – koniec miniPortalu

Urząd Zamówień Publicznych w swoim komunikacie przypomniał, że tylko do 31 grudnia 2022 roku można było rozpoczynać postępowania na miniPortalu. Trwające konkursy, nabory i postępowania można dokończyć w systemie. Dodatkowo nadal istnieje możliwość prowadzenia postępowań w zakresie koncesji oraz umowy ramowej. Ta informacja spotkała się z rozczarowaniem części wykonawców, którzy traktowali serwis jako darmową wyszukiwarkę przetargów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w tym miejscu zawierano informacje wyłącznie o wybranych postępowaniach. Większość zamawiających korzystała z innych platform zakupowych, które są przystępniejsze dla wykonawców. Skąd zatem wziąć kompletne dane o tym, co aktualnie dzieje się na rynku zamówień publicznych?

Bip przetargi budowlane – baza ze zleceniami budowlanymi

Wykonawcy poszukujący zlecenia budowlane z rynku zamówień publicznych mają dwa wyjścia. Albo samemu rewidują znane im platformy zakupowe i strony zamawiających, albo korzystają z rozwiązania systemowego. Pierwsze rozwiązanie ma tylko jedną zaletę – można je traktować jako darmową wyszukiwarkę przetargów. Niestety jest to okupione kilkoma wadami:

 • Ryzykiem pominięcia interesującego nas zamówienia na zlecenia budowlane.
 • Stratą czasu.
 • Brakiem możliwości kontroli pracowników działu zamówień publicznych.

Dużo efektywniejszym rozwiązaniem jest zakup dostępu do bazy przetargów https://www.oferent.com.pl. Serwis proponuje darmowy okres próbny, więc można go przetestować w praktyce bez zobowiązań. Znajdują się na nim posortowane, kompletne ogłoszenia przetargowe z całej Polski. Przy pomocy wygodnych filtrów, szablonów oraz opcji filtrowania, można zyskać pełną wiedzę na temat tego, gdzie i kiedy warto wysyłać swoje oferty. Platforma dodatkowo udostępnia wyniki przetargów, licytacje komornicze oraz moduł zleceń budowlanych, usługowych i dostaw dla firm oraz osób fizycznych.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz