Młodzież na granicy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach spotkali się z uczniami klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Ornecie.

17 listopada na drogowym przejściu granicznym w Grzechotach gościli uczniowie Zespołu Szkół w Ornecie. Młodzież zapoznała się ze specyfiką służby w Straży Granicznej. Podczas wizyty funkcjonariusze SG pokazali gościom sprzęt będący na wyposażeniu SG, który jest wykorzystywany w codziennej realizacji zadań służbowych. Ponadto omówili główne zadania formacji oraz zapoznali ich z infrastrukturą drogowego przejścia granicznego na granicy polsko-rosyjskiej. Uczniowie zobaczyli, jak na co dzień funkcjonariusze dokonują odpraw granicznych i ochraniają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się pogawędka na temat przyjęcia do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Klasa mundurowa orneckiej szkoły dowiedziała się o nowych zasad naboru do SG. Kandydaci, którzy ukończyli 18 lat, są w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, mogą złożyć dokumenty do Straży Granicznej. Osoba, która zaliczy pozytywnie dwuetapową procedurę kwalifikacyjną, przed przyjęciem do służby w formacji, dostarczy dokument potwierdzający ukończenie szkoły.

 

Jak wygląda służba w tej formacji? Procedura kwalifikacyjna? Ile będziesz zarabiał? Dlaczego warto zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz na stronie W-MOSG

Mirosława Aleksandrowicz

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz