Obrady Zarządu Gminnego OSP

W piątek 12 lutego w siedzibie Urzędu Gminy w Braniewie odbyło się zebranie Zarządu Gminnego ZOSP RP w Braniewie. Zebraniu przewodniczył Prezes Gminny OSP a jednocześnie Wójt Gminy Braniewo Wincenty Przyborowski. Obecni byli przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy Braniewo /OSP Gronowo, OSP Lipowina, OSP Żelazna Góra/ oraz pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Braniewie. Podczas posiedzenia Zarządu Gminnego ZOSP RP omówiono plany pracy na rok 2010, dokonano analizy i podsumowania działalności za rok 2009r oraz przedstawiono sprawy bieżące. Najważniejszym tematem było przedstawienie projektu budowy remizy jednostki OSP Lipowina połączonej wspólnie z obiektem świetlicy wiejskiej. Wartość projektu to kwota ponad 400 tys. złotych. Oddanie całości obiektów zaplanowano na miesiąc listopad 2010. To największa inwestycja jeżeli chodzi powstanie remizy /świetlica, boksy garażowe, wspinalnia, zaplecze kuchenne oraz socjalne/. Jednostka OSP Lipowina jako jedyna na terenie powiatu braniewskiego nie posiada własnych pomieszczeń a korzysta z boksu garażowego użyczonego od gospodarstwa rolnego w Lipowinie. Przedstawiciele zarządu zgłosili również członków OSP do udziału w organizowanych szkoleniach OSP w roku 2010. Obecny na zebraniu Zarządu Gminnego Komendant Powiatowy PSP w Braniewie wyraził podziękowanie za działalność ratowniczo – gaśniczą w roku 2009 a jednocześnie przedstawił zagrożenia jakie mają miejsce na terenie gminy Braniewo. To pierwsze z zaplanowanych zebrań w roku 2010 zorganizowane przez ZG ZOSP RP w Braniewie.

Ireneusz Ścibiorek

Źródło: Strażacy Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz