POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ŻOŁNIERZY Z HARCERZAMI

Celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy żołnierzami, a harcerzami w taki sposób, aby - wzajemnie się wspierając - lepiej wypełniać misje, jakie stoją przed naszymi organizacjami. Misje, których wspólną ideą jest wychowanie odpowiednio młodego człowieka i ukształtowanie żołnierza, świadomego obrońcy Rzeczpospolitej. Wspólnie kultywować wartości patriotyczne, a także upowszechniać działania oparte na wolontariacie. powiedział Dowódca Brygady płk Mirosław BRYŚ komentując podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Dowództwem WOT a ZHP i ZHR.Dnia 9 czerwca 2021 r. Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej nawiązał współpracę z dwiema organizacjami harcerskimi działającymi na terenie Warmii i Mazur: Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska oraz Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgiem Pomorskim, Obwodem Warmińsko-Mazurskim.

Sygnatariuszem porozumienia ze strony WOT był Dowódca 4 W-M Brygady Obrony Terytorialnej płk Mirosław BRYŚ. Ze strony Związku Harcerstwa Polskiego dokument o współpracy podpisał Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Maciej MICIELSKI oraz Skarbnik pwd. Michał KRUSZYŃSKI, a w imieniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Przewodnicząca Zarządu ZHR hm. Małgorzata SIERGIEJ.

„Dzięki podpisanemu porozumieniu z Wojskami Obrony Terytorialnej nasza Chorągiew, która liczy ponad 3,5 tys. dzieci i młodzieży, uzyska bardzo duże wsparcie w zakresie organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, sportowym dla młodzieży z terenu całego województwa. Dzięki współpracy będziemy mogli sprawniej szkolić naszą młodzież. Wierzę, że taka współpraca będzie miała wiele obopólnych korzyści, że wspólnie będziemy uczestniczyć w świętach państwowych i że młodzież, która dziś jest w harcerstwie- być może w przyszłości wybierze ścieżkę rozwoju, która będzie szła w kierunku zdobywania wiedzy z zakresu wojskowości” – hm. Maciej MICIELSKI, Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP

Braterstwo, gotowość pomocy innym, patriotyzm, dyscyplina to tylko niektóre z cech wspólnych dla harcerzy i żołnierzy. U podwalin podpisanych porozumień leży wychowanie człowieka w myśl harcerskich zasad, w poczuci odpowiedzialności za Ojczyznę, przywiązania do wartości,  upowszechniania działalności wolontariackiej, jak również pozyskania akceptacji dla działalności Sił Zbrojnych.

W ramach porozumienia będą realizowane dwa projekty: „Braterstwo Munduru”, w ramach którego harcerze raz w roku będą szkolić się w brygadach OT oraz „Zlot pokoleń w mundurach”, którego celem będzie upowszechnianie tradycji i historii. Współpraca będzie też dotyczyć promocji służby wojskowej wśród harcerzy oraz rozwijania kompetencji obronnych.

Paulina Kucińska

Źródło: Wojsko

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz