Wmurowanie kamienia...węgielnego

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek komendy policji przy ul. Moniuszki. Nowa siedziba ma powstać do 2010 roku.Policja dziś.Siedziba

W dniu dzisiejszym o godz. 11.00 odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek komendy policji przy ul. Moniuszki. Nowa siedziba ma powstać do 2010 roku. Policja dziś. Siedziba naszej komendy mieści się przy ulicy Kościuszki 103 w Braniewie w budynku sprzed 1945 roku. Z relacji świadków wiemy, że pierwsza siedziba komendy mieściła się przy ulicy Przemysłowej, a następnie przeniesiona została właśnie do budynku na ulicę Kościuszki. Niestety, budynek chociaż z „duszą” nie jest w stanie nas pomieścić. Dlatego też dzięki staraniom przełożonych i zrozumieniu władz lokalnych od czerwca bieżącego roku rozpoczęła się budowa nowej komendy policji, przy ulicy Moniuszki. Fundusze na budowę pochodzą ze środków Komendy Głównej Policji. Mamy nadzieję wprowadzić się tam na wiosnę 2010 roku. Zaprosimy Was na „parapetówkę”. Struktura naszej jednostki, czyli kto kim rządzi. W strukturze naszej jednostki funkcjonuje: Sekcja Prewencji i Ruchu Drogowego, Sekcja Kryminalna, Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją, Zespół ds. Dyscyplinarnych, Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna, Zespół Kadr i Szkolenia, Zespół Administracyjno Gospodarczy, Koordynator ds. Zarządzania Jakością, Posterunek Policji we Fromborku, Posterunek Policji w Pieniężnie, Posterunek Policji w Wilczętach. Nad całością czuwa Komendant Powiatowy Policji wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji, który jest zarazem Pełnomocnikiem ds. Zarządzania Jakością. Co osiągnęliśmy. Od kilku lat osiągamy dobre i bardzo dobre wyniki jako jednostka i wciąż utrzymujemy się w wojewódzkiej czołówce. W 2006 roku nasza jednostka została wyróżniona przez Komendanta Głównego Policji, a komendant odebrał nagrodę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwika Dorna. Czterokrotnie zajmowaliśmy najwyższe miejsce na podium w klasyfikacji drużynowej w wojewódzkim konkursie strzeleckim z okazji Święta Policji. W 2007 roku drużyna w składzie – podinsp. Grzegorz Sieński (komendant braniewskiej policji), Jerzy Maziarz (wiceburmistrz Braniewa) i Leszek Dziąg (starosta braniewski) wróciła z dodatkowym pucharem. Nasz szef wystrzelał I miejsce w klasyfikacji indywidualnej. Równie nieźle radzimy sobie na murawie. W rozgrywkach z samorządowcami i innymi służbami mundurowymi często stajemy na najwyższym podium. Pion drużyny stanowią : sierż. Kamil Zalewski – kapitan, mł. asp. Romuald Wachnicki, sierż. Daniel Komorowski, mł. asp. Rafał Dragun, mł. asp. Mariusz Małkiewicz, sierż. Jarosław Gieryk, mł. asp. Jakub Żembrowski, sierż. Patryk Zawieracz, sierż. Arkadiusz Kaczyński, sierż. Kornel Piotrowski, sierż. Robert Ptaszek, sierż. szt. Tomasz Tatar, sierż. Rafał Jarzębski. Doskonalimy się. System Zarządzania Jakością został wprowadzony 5 października 2005 roku i cały czas jest kontynuowany (uff, nie było lekko). Jego zadaniem jest podnoszenie jakość naszych usług ukierunkowanych na potrzeby społeczeństwa. Staramy się poznać potrzeby mieszkańców powiatu między innymi poprzez naszą stronę internetową www.braniewo.policja.gov.pl z naszym mailem. Przeprowadzając za pośrednictwem braniewskich harcerzy ankietyzację mieszkańców całego powiatu dostosowujemy się do ich oczekiwań. Często gościmy na rodzinnych festynach, spotykamy się z dziećmi i młodzieżą w przedszkolach i szkołach oraz jesteśmy przez nich odwiedzani. Zaszczyt i honor. 15 września 2006 roku z inicjatywy ks. Prałata Tadeusza Graniczki, przy współudziale naszych wszystkich samorządów, w dowód uznania za naszą pracę na rzecz mieszkańców powiatu braniewskiego, naszej jednostce został nadany sztandar. Płaty chorągwi pięknie ozdobiła braniewianka, Pani Maria Borek. Sztandar reprezentuje naszą jednostkę podczas uroczystości i świąt państwowych. Dziękujemy za wyróżnienie. My – policjanci i pracownicy cywilni. Podstawa funkcjonowania policji to ludzie. W naszej jednostce mamy łącznie 99 policyjnych etatów oraz 23 stanowiska cywilne (jednostka w Braniewie, Wilczętach, Płoskini, Fromborku i Pieniężnie). Jesteśmy młodą stażem jednostką. Wśród policjantów zdecydowaną większość stanowią mężczyźni, jednak jest wśród nas 8 kobiet policjantek, które pracują w różnych pionach służby. Jacy jesteśmy po służbie. Oprócz zawodowego zamiłowania do pracy policjanci znajdują czas na własne zainteresowania. Komendant lubuje się w archaicznym sprzęcie i innymi gadżetami, oczywiście policyjnymi. Zastępca komendanta jest zapalonym wędkarzem, dzielnicowy fotografem – amatorem z artystycznym zacięciem, technik kryminalistyki piłkarzem, który znalazł się na liście najlepszych sportowców plebiscytu Dziennika Elbląskiego, pomocnik dyżurnego słynie ze swoich malarskich uzdolnień. A TERAZ O PRZSZŁEJ JEDNOSTCE Jak to na początku było. Starania o nową siedzibę podjął jeszcze w 2004 roku ówczesny Komendant, podinsp. Zygmunt Sznaza, a kontynuował obecny Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Sieński. Działania inwestycyjne w tym czasie podejmowali Komendanci Wojewódzcy Policji w Olsztynie : insp. Zdzisław Gazda, insp. Krzysztof Starańczak i obecny insp. Sławomir Mierzwa. Nad całością inwestycji czuwał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Andrzej Doktór. Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Braniewie powstaje przy ulicy Moniuszki w Braniewie. Prace budowlane rozpoczęto w połowie czerwca 2008 roku. 12 czerwca nastąpiło przekazanie gruntu pod budowę, a 16 czerwca wjechał ciężki sprzęt. Przewidywany koszt budowy to 11,2 mln złotych. Środki na inwestycję w całości pochodzą z funduszy Komendy Głównej Policji w ramach ustawy o modernizacji służb mundurowych. Planowane zakończenie budowy nowej jednostki to listopad 2009 roku. Wiosnę 2010 roku przywitamy w nowych murach komendy. Nowa i nowoczesna. W nowobudowanej komendzie, odpowiadającej standardom XXI wieku będzie m.in. strzelnica - pierwsza policyjna w naszym województwie, pomieszczenia socjalne na każdym piętrze, natryski, duży wybieg dla psów służbowych z zapleczem socjalnym. Pracownicy dochodzeniowi będą pracować pod okiem kierownika w jednym, przeszklonym pomieszczeniu. Petenci obsługiwani będą przez dyżurnego, a potem będą mogli poczekać w wygodnej poczekalni. Dla innych "gości" przewidziane są pięcioosobowe izby zatrzymań. Osoby te prowadzone do celi nie będą miały możliwości kontaktu z innymi osobami. Ponadto w nowym budynku zaplanowany jest również pokój przesłuchań dla dzieci, czyli tzw. "niebieski pokój", a dla dorosłych będzie pokój z lustrem fenickim. Nowa komenda będzie też całkowicie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nadanie aktu erekcyjnego Tablica upamiętniająca uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego umieszczona będzie na prawdziwym kamieniu wykopanym podczas prac budowlanych w miejscu, gdzie powstać ma komenda. Akt erekcyjny, czyli dokument upamiętniający uroczystość z wymienionymi inicjatorami, fundatorami i budowniczymi zostanie wmurowany w fundament budynku. Do aktu dołączymy dzisiejsze wydanie (5.09.2008 r.) lokalnej gazety IKaT. Tym samym kamień węgielny pod budowę nowej jednostki zostanie położony. Teraz czekamy na zwieńczenie budowy. Goście zaproszeni na uroczystość. 1. Dyrektor Biura Logistyki podinsp. Tomasz Kowalczyk 2. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Sławomir Mierzwa 3. ks. prałat Tadeusz Graniczka, Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, 4. Witold Chrzanowski, Redaktor Naczelny IKAT, 5. Leszek Dziąg, Starosta Powiatu Braniewskiego, 6. Henryk Mroziński, Burmistrz Miasta Braniewa, 7. Krystyna Lewańska, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork, 8. Zbigniew Kowalski, Wójt Gminy Płoskinia, 9. Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Miasta i Gminy Pieniężno, 10. Bogusław Szczerba, Wójt Gminy Wilczęta, 11. Stanisław Popiel, Wójt Gminy Lelkowo, 12. Wincenty Przyborowski, Wójt Gminy Braniewo, 13. Jerzy Maziarz, Zastępca Burmistrza Miasta Braniewa, 14. mjr Wiesław Wiśniewski, Komendant Żandarmerii Wojskowej w Braniewie, 15. kpt. mgr Władysław Szczepanowicz, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, 16. ppłk. Dariusz Gałek, Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie, 17. ppłk. Leszek Jakubowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lelkowie, 18. ppłk. Cezary Bogdański, Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu, 19. gen. Wojciech Grabowski, Dowódca Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie, 20. płk. Bogdan Wolny, Zastępca Dowódcy Jednostki Wojskowej 2980 w Braniewie, 21. płk. Andrzej Konior, Dowódca Jednostki Wojskowej 3510 w Braniewie, 22. mjr mgr inż. Andrzej Macura, Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie, 23. Krzysztof Falkowski, Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie, 24. Joanna Krakowiak, Kierownik Urzędu Celnego w Braniewie, 25. Bogdan Piskorz, Komendant Posterunku Służby Ochrony Kolei w Braniewie, 26. Lidia Szałach, Kierownik Urzędu Skarbowego w Braniewie, 27. mgr inż. Jan Bobek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo, 28. Jan Świtalski, Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, 29. Mirosława i Arkadiusz Rutkowscy, TV Braniewo, 30. Krzysztof Szczepanik, Redaktor Naczelny „Ziemi Braniewskiej”. Drodzy mieszkańcy! W Braniewie pracuję już ponad trzy lata. Przez ten czas zdążyłem już poczuć się jak mieszkaniec tego miasta. Nieobce mi są bolączki jego mieszkańców zarówno z Braniewa jak i gmin z Fromborka, Płoskini, Wilczą, Lelkowa i Pieniężna. Nowa komenda to zwieńczenie starań wielu ludzi, więc cieszę się, że będę uczestniczyć w uroczystości rozpoczynającej jej budowę, a później pracować w niej. Nowa siedziba budowana jest z myślą nie tylko o policjantach, ale również z myślą właśnie o mieszkańcach i udogodnieniach dla nich. Nowoczesne rozwiązania techniczne, punkt recepcyjny, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli standardy XXI wieku, już nie będą dla nas obrazkiem z wielkiego miasta. Będziemy dążyć do poprawy naszego wizerunku nie tylko z zewnątrz. Już trzy lata temu podjęliśmy starania samodoskonalenia się. Wprowadzony system zarządzania jakością, ankietyzacja społeczeństwa pozwala nam stale dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że w połączeniu z komendą XXI wieku będziemy mogli jak najlepiej sprostać Waszym oczekiwaniom. mł. insp. Grzegorz Sieński Komendant Powiatowy Policji w Braniewie

Źródło: Policja Braniewo

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz