Wojna głodowa we Fromborku

5 i 6 czerwca Wzgórze Katedralne we Fromborku stało się miejscem inscenizacji w klimatach późnego średniowiecza pod nazwą Warmińskie Spotkania z Historią - Wojna Głodowa 1414 r. Oblężenie Fromborka.

Prawie stu rycerzy z całej Polski szturmowało Wzgórze Katedralne pomiędzy Wieżą Radziejowskiego a Wieżą Prochową przy ul. Katedralnej. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Dom Warmiński, Powiat Braniewski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Warmii i Mazur, które było jej wykonawcą.

          Donośne ostrzały z machin oblężniczych, turnieje rycerskie, pokazy walk budziły niemałe zainteresowanie wśród licznie zgromadzonej publiczności. Na rycerzy leciały także głazy, pnie i strzały z łuków oraz bełty z kusz obrońców. Po pierwszej nieudanej próbie zdobycia miasta i ściągnięciu posiłków, druga zakończyła się pełnym sukcesem.

          Dodatkową atrakcją dla wszystkich miłośników średniowiecza była możliwość zwiedzenia obozu średniowiecznego oraz jarmark wyrobów wszelakich. Prócz miodu i kwasu chlebowego zainteresowani mogli nabyć wiele pamiątek z imprezy począwszy od łuków, kusz, mieczy, hełmów i tarcz dla najmłodszych, ubiorów średniowiecznych, a na naczyniach glinianych skończywszy.

Wojna w skrócie - RYS HISTORYCZNY
          Polska i Litwa wzmocnione w 1413 r. unią horodelską na zjeździe w Grabiach w kwietniu 1414 r. wysunęły w stosunku do Zakonu Krzyżackiego plan rewindykacyjny, który zakładał odebranie Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej, michałowskiej oraz posiadłości krzyżackich na Kujawach i Żmudzi. Odrzucenie przez wielkiego mistrza propozycji stało się przyczyną wkroczenia w lipcu 1414 r. połączonych sił polsko - litewskich na teren Prus.
          15 sierpnia 1414 r. Wojska Polski i Litwy z marszu próbowały zdobyć zamek w Lidzbarku, załoga zamkowa urządzając wypad, zadała cios połączonym wojskom, co stało się przyczyną do odstąpienia od dalszego oblegania miasta. Po odejściu spod Lidzbarka wojska posuwały się w głąb Warmii, przechodząc przez komornictwa orneckie i pieniężeńskie. Obszary te uległy ograbieniu, zaś samo Pieniężno spalone. Stamtąd wojska udały się do Dolnych Prus, gdzie dokonywały rozległych zniszczeń, nie podejmując jednak prób opanowania większych zamków. Wkrótce przeprawiając się przez Pasłękę, na mostach pontonowych, opuściły tereny Dolnych Prus, wkraczając na teren Górnych Prus.
          Późnym latem 1414 roku wojska polsko - litewskie podjęły próbę opanowania miasta Pasłęka, w wyprawach po żywność dla oblegających, oddziały polskie dotarły do odległego o 40 km Fromborka - miasteczka i warownej katedry warmińskiej. Miasto z kościołem parafialnym i czterema kuriami kanoników zrabowano i spalono. Spłonęła też warownia katedralna, która wówczas nie była jeszcze otoczona murami obronnymi ze wszystkich stron. Katedra ocalała, choć została splądrowana. Całość szkód oszacowano na 45 tys. grzywien.

          A skąd nazwa - Wojna Głodowa? W konsekwencji najazd polsko - litewskich wojsk wyniszczył ziemie zakonne. Wkrótce w Prusach wybuchła klęska głodu, a posiadający żyzne ziemie zakon musiał kupować żywność od swoich wrogów. 
                                                Jolanta Kosicka
Zdjęcia z imprez w Galerii - kliknij na poniższy link.
http://www.frombork.pl/index.php?aid=12761742224c10df8eccd39

Źródło: UMiG Frombork

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz