WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI

4 lipca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obradom przewodniczył Starosta Braniewski Leszek Dziąg.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: włodarze, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny mieszkańców oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu.

Obecni na posiedzeniu zapoznali się z informacjami o przygotowaniach do akcji „Bezpieczne Wakacje 2024”. Omówiono bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Powiatu Braniewskiego i przyjęto informację o sytuacji na rynku pracy na terenie powiatu w 2024 roku. 
Posiedzenie zakończono dyskusją problemową, omówieniem bieżących spraw i prowadzonych działań na terenie naszego powiatu. 

Za: https://powiat-braniewo.pl/aktualnosci/217-wspolne-posiedzenie-komisji.html

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz