Żegnamy Niusię

15 listopada, w wieku 78 lat zmarła Franciszka Kasprzycka. Całe życie zawodowe spędziła w Braniewie.

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 15 listopada 2023 r. zmarła długoletnia Prezes Towarzystwa Miłośników Braniewa. Funkcję tą pełniła od od chwili przeprowadzenia zebrania reaktywującego TMB w październiku 1997 r. Stanowisko to pełniła aż przez trzy kadencje w latach 1997-2000, 2001-2004, 2005-2009.

Franciszka Kasprzycka od lat sześćdziesiątych była nauczycielką braniewskich szkół. W latach osiemdziesiątych została dyrektorem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Funkcję tę pełniła do roku 1997. Działała także w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, funkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Niusia, jak ją nazywaliśmy, pełniła też wiele funkcji społecznych. Była między innymi przewodniczącą Miejskiej Rady Narodowej (tak to się wtedy nazywało) w latach 1988 – 1990. W tym czasie przyjmowała, w imieniu władz miejskich, budynki pokoszarowe przy ulicy Moniuszki. Już wtedy celem tego przejęcia było usadowienie w dawnych koszarach, placówek oświatowych. Obecnie funkcjonuje tam szkoła Podstawowa nr 5 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy. W latach dziewięćdziesiątych pełniła społeczną funkcję prezesa zarządu Fundacji Dzieciom Niepełnosprawnym. Niezapomniane koncerty „dniodzieckowe” we Fromborku i Braniewie, z udziałem Ryszarda Rynkowskiego, zespołów Milano, Skaner, Boys to było między innymi jej dzieło. W tym czasie zarząd Fundacji (Franciszka Kasprzycka, Jan Mróż, Krzysztof Szczepanik) organizował liczne dobroczynne aukcje obrazów braniewskich plastyków. Były też cykliczne bale dobroczynne. We wszystkim swój udział miała Franciszka Kasprzycka.

Franciszka przez wiele lat była odpowiedzialną za Katolicką Poradnię Rodzinną przy Parafii św. Antoniego w Braniewie. To ona prowadziła kursy przedmałżeńskie, które narzeczeni musieli obowiązkowo przejść przed zawarciem sakramentu małżeństwa.

Jako pedagog była wychowawczynią kilku pokoleń braniewskich harcerzy. Przez kilka lat pełniła także fukcję komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Była również sekretarzem w Radzie Organizacji Pozarządowych, działającej w powiecie braniewskim.

Osoba wielkiej empatii i pasji społecznikowskiej. Będzie nam Ciebie Niusiu brakowało.

Zbigniew Kędziora, Krzysztof Szczepanik

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz