Znad Wilii

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że w dystrybucji jest nr 1/49 ZNAD WILII


ISSN 1392-9712, indeks 327956, cena 12 Lt/15 zł
Zapraszam do nabywania kwartalnika w salonikach i kioskach RUCHu. Niestety, bywa tylko w bardzo nielicznych, proszę pytać!

------------------

Ponadto pismo do nabycia jest w Polsce:
w Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 7);
w Domu Spotkań z Historią (ul. Karowa 20);
Kolportaż prowadzi Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878 (Olsztyn).
Wysyłamy pismo pocztą i to najlepszy sposób jego posiadania.

ZNAD WILII można oczywiście zaprenumerować! Przypominam Szanownym Prenumeratorom o przedłużeniu subskrypcji i zapraszam nowych Czytelników.

---------------------
ZNAD WILII w Wilnie:
W Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, Isganytojo 2/4 (k. Bakszty,
lit. Boksto, na Starym Mieście); w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76),

w księgarni ELEPHAS (Olandu 11).
Nabyć pismo można bezpośrednio u wydawców i redaktorów
Kontakt: 48 508764030 (Polska), 370 67095215 i 370 5 2123020 (Litwa)
Spis treści, także innych numerów: www.znadwiliiwilno.lt
http://znadwiliiwilno.lt/kwartalnik/spis-tresci-kwartalnika

-----------------------
A nr 49 jest bardzo różnorodny pod względem treści i zawiera wiele ciekawych, w tym nigdzie niedrukowanych przedtem publikacji.

Oto, co w nim konkretnie znajdziemy:
***W IN MEMORIAM Romuald Mieczkowski wspomina Wisławę Szymborską pod kątem Jej pobytu w Wilnie;
***Niewątpliwie z zainteresowaniem przyjmą Państwo niepospolite i niezwykle dramatyczne wspomnienia Leonarda GOGIELA, spisane przez Adama Lizakowskiego w Chicago pt.Wśród Litwinów jestem Polakiem, a wśród Polaków – Litwinem. Opowieść o Gogielu kontynuuje wilnianin Wojciech Piotrowicz, określając go jako Mohikanina z Bałto-Słowian;
***W cyklu OBROŃCY WILNA prof. Władysław Zajewski wspomina swojego brata Mieczysława, walczącego jako Turbacz i Anglik;
***W pierwszym odcinku swych wspomnień prof. Mieczysław Jackiewicz przywołuje niezwykle sugestywnie przedwojenną Wileńszczyznę,

przed zamieszkaniem jego rodziny na Połockiej na Zarzeczu;
***O kawiorze i nie tylko, bo i o perypetiach dzisiejszej Łotwy, m.in. o pochodzeniu jej mieszkańców, barwnie i z humorem w swej korespondencji ZNAD DŹWINY pisze Tadeusz Zubiński;
***Na TAJNE INSTRUKCJE Sowietów, jako testament polityczny

Piotra I Wielkiego, powołuje się Wacław Podbereski;
***Do trzech epok (jezdni wileńskiej!) w oryginalny sposób nawiązuje

Jerzy Leszek Olszewski;
***Jak zwykle w Zapiśniku uczestnika i obserwatora odnotowane są

wydarzenia artystyczne, związane z Wilnem i wilnianinami;
***W KAWIARNI LITERACKIEJ znajdziemy opis przyszłych,

XIX Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj na Wilią”,

podczas których ich uczestnicy będą się starali odpowiedzieć na pytanie:

Czy dziś może istnieć pisarstwo polskie na Litwie i poza granicami Polski. Dociekali, co należy zrobić, aby zachowało się słowo polskie z górnej półki, twórcze słowo polskie poza Krajem;
Znajdą też Państwo Echa Roku Czesława Miłosza:

***Dr Marek Bernacki pisze o wileńskim wymiarze Kompozycji

debiutanckim wierszu Miłosza;
***Niezwykle wartką akcją operuje Zenowiusz Ponarski, pisząc o ciągłym Odkrywaniu kuzyna noblisty, Oskara Miłosza;
***W Miloszovianie są wiersze Janusza Wójcika, Adama Lizakowskiego Andrzeja Sikorskiego, Wiktora Golubskiego i Jerzego Stasiewicza;
***Ponadto są zapowiedzi książek, dotyczących regionu. Olga Bialek-Szwed proponuje recenzję Z Lublina po Wilno i Nowy Jork. Uwagi o Kluczach i Słowach Waldemara Michalskiego, sygnalizowana jest książka Piotra S. Załuskiego Zamęt, opowieść o czasach i życiu Mickiewicza, prof.
Władysław Zajewski omawia tom poetycki Na litewskim paszporcie Romualda Mieczkowskiego;
***Wykaz bibliotek i innych placówek wskaże Państwu, gdzie są dostępne na Litwie, w Polsce i innych krajach wszystkie numery ZNAD WILII;
***Jak zwykle skrupulatnie zebraliśmy informacje w dziale LITWA – POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC, z kluczem odnalezienia źródłowych materiałów, skąd one pochodzą.

-------------------------------------------

Ponadto przypominamy o tym, że można zamówić wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:
Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii (4),

Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę,

Białe i czarne oraz Dwa miody. Ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat.
-

Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu - 28 fotografii Wilna.
Książka jest do nabycia w księgarniach wileńskich, w Warszawie w Księgarni Naukowej im. B. Prusa na Krakowskim Przedmieściu, w Domu Spotkań z Historią na Karowej. Można ją zamawiać bezpośrednio u autora/wydawcy.
------------------------------
Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.
---------
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2,
Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0
82 wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka dla zawartych przeżyć.
------------------------------------------------------
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie
Biblioteka Znad Willi nr 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie, o naszych dziejach, snach i oczekiwaniach. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

-------------------

Zapraszam serdecznie!
Przepraszam, jeśli komuś z Państwa zaśmiecam e-skrzynkę. Proszę napisać o tym, nie będę przesyłał tych anonsów. Dla pisma niszowego i niemającego możliwości reklamowych bywa to ważna droga w dotarciu do Osób, zainteresowanych naszą działalnościa.

Pozdrawiam Romuald Mieczkowski

Źródło: Własne

Galeria

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz