Żołnierze WOT zabezpieczali przejazd wojskowej kolumny

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie zabezpieczali przejazd kolumny pojazdów z 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, która przemieszczała się na poligon w Orzyszu na ćwiczenia taktyczne Tumak-21.

Zadanie przeprowadzono w ramach współdziałania WOT z wojskami operacyjnymi w stałym rejonie odpowiedzialności. Sekcja żołnierzy z 43blp otrzymała zadanie ubezpieczenia przemieszczenia kolumny pojazdów wojsk operacyjnych po drodze krajowej.

— Żołnierze sprawdzili przepusty na drodze przejazdu, zorganizowali ubezpieczenie bezpośrednie na dwóch skrzyżowaniach oraz system posterunków obserwacyjnych w rejonie skrzyżowania drogi krajowej 54 z S22 — relacjonuje ppor. Karolina Klonowska, dowodząca żołnierzami w trakcie realizacji zadania. — Szczególną uwagę zwrócono na możliwość działania grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika oraz mniejszości narodowych mogących zakłócić bezkolizyjne przemieszczenie kolumny marszowej.


Ćwiczenie pod kryptonimem Tumak-21 jest największym przedsięwzięciem szkoleniowym realizowanym przez 16 Dywizję Zmechanizowaną w 2021 roku. Jego scenariusz zakłada realizację zagadnień nie tylko na obszarze Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, ale także obejmie pobliskie tereny województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W ćwiczeniu będzie uczestniczyło około 6 tys. żołnierzy. Jednym z zadań będzie prowadzenie działań taktycznych we współdziałaniu z pododdziałami sojuszniczymi, w tym z Wojskami Obrony Terytorialnej.

 

(WAN)

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz